Ασφαλιστικές καλύψεις

Μικτή Ασφαλιστική Κάλυψη (CDW), με συγκεκριμένο ποσό απαλλαγής, το οποίο μειώνει την ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου.    

Ασφάλεια Προς Τρίτους (TPL) για σωματικές βλάβες, έως 1.200.000 ευρώ. 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (PLI) για υλικές ζημιές, έως και 1.200.000 ευρώ.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (PAI) και επιβαινόντων, έως 5.000 ευρώ.

Ασφάλεια Πυρός & Κλοπής (FTP), αφορά ολική ή μερική απώλεια οχήματος.
*Η ασφάλεια κλοπής, δεν καλύπτει τυχόν κλεμμένα αντικείμενα του πελάτη, εντός του οχήματος.

 

 Κλαταρισμένο ελαστικό

Σε περίπτωση που κλατάρει κάποιο ελαστικό  κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, η αντικατάσταση του κλαταρισμένου ελαστικού με το εφεδρικό (ρεζέρβα) είναι καθαρά αρμοδιότητα του οδηγού και δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από την οδική βοήθεια.

Σε περίπτωση που τρυπηθεί το ελαστικό υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης (όχι σε οδήγηση εκτός δρόμου ή σε χωματόδρομο), ο οδηγός απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και το κόστος επισκευής του ελαστικού, φέρει η εταιρεία (τα έξοδα θα καλύπτονται εφόσον προσκομισθεί απόδειξη).

Για να απαλλαγεί ο ενοικιαστής από οποιαδήποτε επιβάρυνση, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρία και να αντικαταστήσει άμεσα το κλαταρισμένο ελαστικό με το εφεδρικό (ρεζέρβα).

Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται, εάν επιμένει να οδηγεί με κλαταρισμένο λάστιχο!

 

 Προϋποθέσεις οδήγησης

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι όλα μας τα οχήματα, προορίζονται αποκλειστικά για οδήγηση σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους μόνο!

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής, οδηγήσει το όχημα ενοικίασης εκτός δρόμου ή σε οποιονδήποτε άλλο μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή χωματόδρομο (π.χ Μπάλος, κλπ.), δεν παρέχεται απολύτως καμία ασφαλιστική κάλυψη και ο ενοικιαστής φέρει την πλήρη ευθύνη, για τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα ενοικίασης , καθώς και για τον καθαρισμό απο λάσπη, σκόνη, άμμο κ.λπ., στο εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος.

 

 Σημαντικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος 

Στην ατυχή περίπτωση ενός ατυχήματος κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, ανεξάρτητα από την ευθύνη, ο ενοικιαστής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία ενοικίασης.

Το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, καθώς και η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθούν το συντομότερο δυνατό από την εταιρεία ενοικίασης, προκειμένου να προχωρήσει στο σημείο του ατυχήματος και να συμπληρώσει μια αναφορά ατυχήματος, την πραγματική στιγμή του γεγονότος.

Τα άτομα που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένου του ενοικιαστή, δεν επιτρέπεται να φύγουν από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς καμία ειδοποίηση προς την εταιρεία ενοικίασης!

Ο ενοικιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση τραυματισμών, ζημιών στο ενοικιαζόμενο όχημα ή σε περιουσίες τρίτων, κ.λπ. που ενδέχεται να προκύψουν, σε περίπτωση μη έγκαιρης ειδοποίησης προς την εταιρεία ενοικίασης.

 

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει: ελαστικά, ζάντες, τροχούς, το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ζημιές κατά την οδήγηση εκτός δρόμου / χωματόδρομο (Μπάλος κ.λπ.), ζημιές/φθορές από ζώα.

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για ζημιές/φθορές στην καμπίνα του οχήματος, στον πρόσθετο εξοπλισμό (GPS ή παιδικά καθίσματα), καθώς και για τη φθορά ή απώλεια του κλειδιού του αυτοκινήτου, το κόστος του οποίου κυμαίνεται από 70 έως 400 ευρώ, ανάλογα τον τύπο του κλειδιού.

Σε περίπτωση απρεπούς οδήγησης, εμφανείς πράξεις παραβίασης ή ασεβείς ενέργειες προς το ενοικιαζόμενο όχημα (βανδαλισμός, κόντρες ταχύτητας, κλπ), οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ναρκωτικών ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο, αγνόηση του δείκτη υπερθέρμανσης ή άλλων σημαντικών προειδοποιήσεων, οδήγηση ή μεταφορά του οχήματος εκτός Κρήτης, ο ενοικιαστής θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για ενδεχόμενες χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν.

Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται, εάν επιμένει να οδηγεί με κλαταρισμένο ελαστικό, ένδειξη υπερθέρμανσης ή άλλες προειδοποιήσεις.

Ατυχήματα που προκαλούνται έπειτα από παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ΔΕΝ καλύπτονται από καμία ασφαλιστική εταιρεία.